Evaluatieformulier voor cliënten

Voorafgaand aan uw bezoek aan het echocentrum

Door wie bent u naar Espérance verwezen?
Heeft u de website van Espérance gelezen?
Heeft u zich aangemeld bij het centrum via het formulier op de website?Zo nee, hoe vaak heeft u geprobeerd Espérance telefonisch te bereiken?

Kon u op een voor u geschikt tijdstip een afspraak maken voor een echo?
Heeft u het contact met de assistente als prettig ervaren?
Uw bezoek aan het echocentrum

Op welke locatie was uw echo?Vindt u de locatie van het centrum goed vindbaar?
Op welke datum was uw echo?


Voor welk onderzoek was u in ons centrum?Welke echoscopist heeft uw onderzoek verricht?
Wie heeft u meegenomen naar de afspraak?
Wanneer was u aan de beurt voor het onderzoek?

De 20-wekenecho

Hieronder vragen we of u, voordat het onderzoek begon, goed op de hoogte was van wat de 20-wekenecho inhoudt. (Het onderzoeken en bekijken van de groei en ontwikkeling van uw kind en onderzoeken of uw kind bepaalde lichamelijke afwijkingen heeft).


Wat was voor u de belangrijkste informatiebron voor de 20-wekenecho?
Was u voordat dit onderzoek begon goed op de hoogte van het doel van de 20-wekenecho?Was u voordat het onderzoek begon goed op de hoogte van wat een afwijkende uitslag van de 20-wekenecho betekent?
(veelal verwijzing naar een gespecialiseerd ziekenhuis voor vervolgonderzoek)Was u voordat het onderzoek begon goed op de hoogte van het feit dat sommige afwijkingen niet te zien zijn en de 20-wekenecho dus geen zekerheid geeft over de gezondheid van uw kind?Wie heeft met u de uitslag van de echo besproken?Vindt u dat de uitslag van de 20-wekenecho voldoende met u is besproken?
Onderstaande vragen betreffen alle onderzoeken

Informeerde de echoscopist voordat het onderzoek begon of u nog vragen had over de echo?Gaf de echoscopist tijdens het onderzoek uitleg bij wat er gezien werd?
Was deze uitleg voor u voldoende?Kwam uw verwachting van het onderzoek overeen met de vooraf gekregen informatie van uw verloskundige of gynaecoloog?
Welke indruk heeft de echoscopist bij u achtergelaten?

Welke indruk heeft de echoscopist bij u achtergelaten?

Heeft u de sfeer als prettig ervaren?
Vond u het onderzoek gevoeliger dan u had verwacht?Was uw privacy voldoende gewaarborgd?Algemene vragen en ruimte voor toelichting op bovenstaande vragen

Wat vindt u positieve punten van het centrum?


Heeft u verbetersuggesties of aanvullende opmerkingen?


Zou Espérance aanbevelen bij familie of vrienden?Welk rapportcijfer zou u Espérance geven?
een 10 staat voor uitstekend en een 1 voor slecht