Esperance - verloskundig centrum Arnhem e.o. | Burgemeester Matsersingel 200 6843 NZ Arnhem | 026-3614892 | info@esperance-arnhem.nl

Tarieven

Tarieven per 1 januari  2019

De volgende onderzoeken worden vergoed door uw verzekering;

Termijnecho: €46,00
Diagnose echo: €38,33 (placenta lokalisatie, groei echo, vitaliteitsecho of ligging van het kindje)
20 weken echo: €154,36 (structureel echoscopisch onderzoek) Voor een tweeling €308,72.

De combinatietest moet u (in eerste instantie) zelf betalen:

Combinatietest: €176,96 (nekplooimeting + serumtest), waarvan Espérance €68,09 afdraagt aan laboratorium 'het STAR' voor het bloedonderzoek en €5,96 aan het laboratorium Rijnstate voor het prikken. Espérance krijgt hiervoor een rekening van de laboratoria. Bij een tweelingzwangerschap betaalt u voor het tweede kindje €106,90 u hoeft maar één keer te betalen voor laboratorium kosten.

Deze bedragen worden jaarlijks aangepast

De termijnecho, de diagnose echo en de 20-weken echo behoren tot de verloskundige basiszorg, gaan niet ten koste van uw eigen risico en worden door de ziektekostenverzekeraars volledig vergoed. Bij de meeste zorgverzekeraars kan Espérance deze kosten rechtstreeks declareren. Dit geldt niet voor een restitutie polis. In dat geval wordt u verzocht het bedrag per pin te betalen.

De combinatietest wordt niet (rechtstreeks) vergoed. U wordt verzocht de kosten (€176,96) aansluitend aan het onderzoek per pin te betalen. Hoewel de meeste ziektekostenverzekeraars de combinatietest zonder medische indicatie niet vergoeden adviseren wij toch met uw verzekeraar te overleggen. U kunt de factuur die u na afloop meekrijgt insturen, wellicht dat uw verzekeraar toch tot vergoeding overgaat.

Een uitzondering hierop is als u een erkende indicatie heeft. Uw verloskundige of gynaecoloog kan u vertellen of dit bij u het geval is. U wordt verzocht de kosten (€176,96) aansluitend aan het onderzoek per pin te betalen, u krijgt de factuur mee van Espérance en samen met de medische indicatie, die u ontvangt van uw verwijzer, kunt u dit declareren bij de verzekeraar.