Esperance - verloskundig centrum Arnhem e.o. | Burgemeester Matsersingel 200 6843 NZ Arnhem | 026-3614892 | info@esperance-arnhem.nl

Welke onderzoeken

In het echocentrum worden verschillende onderzoeken gedaan. De belangrijkste zijn:

De combinatietest

De combinatietest bestaat uit twee fasen:

De echoscopische meting van de nekplooi rond week 12 en het bloedonderzoek. 

(zie voor uitgebreide uitleg 'Combinatietest' )

 

De 20 weken echo (Structureel Echoscopisch Onderzoek)

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek voeren wij bij voorkeur uit tussen de 19e en 20e zwangerschapsweek.

Voor beide onderzoeken geldt dat het een medische echo betreft en geen pretecho.
Uw partner is natuurlijk welkom bij het onderzoek, maar het is niet bedoeld voor andere belangstellenden. Het betreft een medisch onderzoek, waarin rust en concentratie belangrijk zijn.
Wij verzoeken u met name geen kinderen mee te nemen.
Een licht gevulde blaas is gunstig voor de kwaliteit van het onderzoek en voor een goede beeldvorming.

Wilt u voor ieder onderzoek meenemen: het volledig ingevulde aanvraagformulier, uw verzekeringspas (of polisblad van uw ziektekostenverzekeraar) en een identiteitsbewijs.