Esperance - verloskundig centrum Arnhem e.o. | Burgemeester Matsersingel 200 6843 NZ Arnhem | 026-3614892 | info@esperance-arnhem.nl

Het bestuur

Bij de oprichting van Espérance is het bestuur gevormd door Dr. H. Zondervan, gynaecoloog, en F. Annot, directeur van de Stichting STBN.
In 2006 hebben verloskundige praktijken de Stichting STBN (Landelijke organisatie voor facilitering en ondersteuning van eerstelijns verloskunde, www.stbn.nl) verzocht hun belangen in Espérance op financieel en beleidsmatig niveau te vertegenwoordigen voor de eerste drie jaar. Inmiddels hebben vijf verloskundigenpraktijken een coöperatie opgericht: SABEL (Samenwerking Binnen de Eerste Lijn). SABEL heeft de aandelen van de Stichting STBN overgenomen en vanaf 1 juli 2009 wordt Espérance bestuurd door twee verloskundigen namens de coöperatie SABEL en twee gynaecologen namens de maatschap gynaecologie van het Rijnstate ziekenhuis.

Bianca Bruijns
bestuurslid namens SABEL  

Rachel Reintjes
bestuurslid namens SABEL

Ronald Mouw
Gynaecoloog Rijnstate

Ashley Merién
Gynaecoloog Rijnstate